Shopping cart

Close

No products in the cart.

GDPR.pdf

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

         1. Názov a sídlo zodpovednej osoby

Osobou zodpovednou v zmysle základného nariadenia o ochrane osobných údajov a ďalších národných zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov, ako i ďalších predpisov o ochrane osobných údajov, je:

TIENS SLOVAKIA s.r.o.
Mierová 85, 821 05 Bratislava

IČO:                 35846895

IČ DPH:            SK2020289392

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vo vložke č. 2768/B2949/B

 

         2. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

(1) V nasledujúcom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobnými údajmi sú všetky údaje, ktoré sú osobne identifikovateľné s vašou osobou, napr. meno, adresa, e-mail, užívateľské správanie.

(2) Pokiaľ nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára či sociálnych médií, údaje, ktoré nám poskytnete (e-mailová adresa, prípadne meno a telefónne číslo), budú uložené, aby sme mohli zodpovedať vaše otázky. Právnym základom pre spracovanie údajov je náš legitímny záujem na odpoveď na vašu požiadavku v súlade so znením Článku 6 odst. 1 pís. f DSGVO. Pokiaľ je kontaktovanie z vašej strany vykonané s cieľom uzavrieť zmluvu, ďalší právny základ              na spracovanie vychádza z Článku 6 odst. 1 pís. b DSGVO.

Údaje získané v tomto kontexte budú vymazané po tom, akonáhle už nebudú potrebné, konkrétne               po dokončení spracovania požiadavky, alebo bude následne obmedzené ich spracovanie, ak existuje zákonná povinnosť ich uchovávania.

(3) Pokiaľ pre jednotlivé funkcie našej ponuky využívame zmluvných poskytovateľov služieb alebo pokiaľ by sme vaše údaje chceli používať na reklamné účely, budeme vás o tom podrobne informovať v príslušných bodoch nižšie. Špecifikujeme taktiež definované kritériá pre stanovenie doby uloženia osobných údajov.

 

         3. Vaše práva

(1) V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte voči nám nasledujúce práva:

                               – Právo na informácie

                               – Právo na opravu

                               – Právo na obmedzenie spracovania

                               – Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

                               – Právo na prenositeľnosť údajov

(2) Tiež máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov                príslušnému úradu pre ochranu osobných údajov.

 

         4. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našich webových stránok

(1) Pri používaní webovej stránky len pre informatívne účely, t. j. pokiaľ sa neregistrujete či iným spôsobom neposkytujete informácie, zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru. Pokiaľ si prajete prehliadať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú z technických dôvodov nevyhnutné pre zobrazenie stránky a pre zaručenie stability a zabezpečenie spojenia (právnym základom je Článok 6 odst. 1 odd. 1 pís. f DS-GVO):

Zhromažďované sú nasledujúce údaje:

IP adresa (anonymizovaná)

Dátum a čas žiadosti

Rozdiel v časovom pásme voči Greenwichskému času (GMT)

Obsah žiadosti (konkrétna stránka)

Prístupový status/kód stavu HTTP

Množstvo dát prenesených v každom prípade

Webová stránka, odkiaľ žiadosť prichádza

Prehliadač

Operačný systém a jeho rozhranie

Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) Údaje budú vymazané, akonáhle prestanú byť potrebné pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade zhromažďovania údajov pre poskytovanie webovej stránky, ide o okamih ukončenia príslušnej relácie.

Pokiaľ sú údaje uchovávané v súbore logu, ide najviac o sedem dní. Ďalšie uchovávanie je možné.      V takom prípade sú vymazané alebo oddelené IP adresy užívateľov tak, aby už nebolo možné priradiť príslušného klienta.

 

 

 

         5. Používanie súborov cookie

(1) Okrem zhromažďovania vyššie uvedených údajov, sú pri používaní webovej stránky na vašom počítači ukladané súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevnom disku do prehliadača, ktorý používate a prostredníctvom ktorých sa k miestu, ktoré tieto súbory ukladá (tu teda k nám), dostávajú určité informácie. Cookies na vašom počítači nemôžu spúšťať programy ani neprenášajú vírusy. Slúžia na spríjemnenie a zefektívnenie užívateľského prostredia internetu.

(2) Používanie súborov cookie

  1. a) Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené nižšie:

– Dočasné súbory cookie (viď b)

– Trvalé súbory cookie (viď c)

  1. b) Dočasné súbory cookie sú automaticky vymazané, keď sa zavrie prehliadač. To zahŕňa najmä súbory cookie relácie. Tieto súbory ukladajú takzvané ID relácie, ktoré umožňujú k rôznym požiadavkám vášho prehliadača priraďovať spoločné relácie. Vďaka tomu je váš počítač rozpoznaný, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Cookies relácie sú vymazané, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
  2. c) Trvalé súbory cookie sú automaticky vymazané po určitej špecifikovanej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu súboru. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v nastavení zabezpečení prehliadača.
  3. d) Prehliadač môžete nastaviť podľa svojich požiadaviek a, napríklad, zakázať ukladanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Vezmite, prosím, na vedomie, že v takom prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 

         6. Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

(1) Okrem čisto informačného použitia našej webovej stránky môžete, ak máte záujem, využiť taktiež rôzne ponúkané služby. Spravidla je nutné poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré používame                 na poskytovanie príslušnej služby a na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené zásady spracovania údajov.

(2) V niektorých prípadoch používame na spracovanie vašich údajov externých poskytovateľov služieb. Týchto poskytovateľov vyberáme veľmi starostlivo a sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaní.

(3) Vaše osobné údaje môžeme ďalej predávať tretím stranám, pokiaľ ponúkame účasť                          na propagačných akciách alebo súťažiach, uzatvorenie zmlúv alebo podobné služby spolu s našimi partnermi. Pre viac informácií, prosím, poskytnite svoje osobné údaje alebo si prezrite popis v ponuke nižšie.

 

 

 

         7. Odpor alebo odvolanie proti spracovaniu vašich osobných údajov

(1) Pokiaľ poskytnete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po predložení odvolania.

(2) Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame na základe zváženia záujmov, môžete proti spracovaniu vzniesť námietku. Ide o prípady, kedy spracovanie nie je nevyhnutné pre plnenie s vami uzatvorenej zmluvy, ktoré sú popísané v nasledujúcom popise funkcií. Pri vznesení takejto námietky, prosíme, vysvetlite dôvody, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje tak ako doteraz. V prípade vašej námietky s uvedenými dôvodmi preskúmame situáciu a buď prestaneme vaše údaje spracovávať, alebo spracovanie upravíme, alebo vás budeme informovať o našich presvedčivých dôvodoch hodných ochrany, na ktorých základe budeme pokračovať v spracovaní.

(3) Proti spracovaniu osobných údajov pre účely reklamy a analýzy dát môžete, samozrejme, podať námietku kedykoľvek. O vašom nesúhlase s reklamou nás môžete informovať na nasledujúcich kontaktoch: marketing@tienssk.sk, training@tienssk.sk, databaza@tienssk.sk.  

 

         8. Pluginy sociálnych sietí

Na našich webových stránkach používame pluginy tretích strán. To nám umožňuje informovať vaše kontakty, či sa vám páči naša stránka, odkazovať na obsah alebo zdieľať obsah. Pluginy sú identifikovateľné logom príslušného poskytovateľa tretej strany.

Keď navštívite našu stránku, vaše údaje sú predávané príslušným poskytovateľom tretích strán.

Pokiaľ ste rovnako užívateľom služieb poskytovateľa tretej strany, môžu byť tieto údaje priradené      k zodpovedajúcemu užívateľskému účtu u poskytovateľa.

Tieto údaje môžu byť poskytovateľovi tretej strany rovnako predávané, pokiaľ nie ste registrovaným užívateľom služieb poskytovateľa tretej strany a nekliknete na plugin na našich stránkach.

V prípade prenosu bez súčasnej registrácie u poskytovateľa tretej strany však nie je priamo možné spojiť údaje s vami, napr. prostredníctvom IP adresy; to by bolo možné iba pomocou informácií        od vášho poskytovateľa.

Účel a rozsah spracovania údajov poskytovateľom tretej strany je možné nájsť v prehlásení o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Tieto údaje sú spracovávané na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu optimálneho marketingu našej on-line ponuky v súlade so znením Článku 6 odst. 1 f) DSGVO.

Na našej webovej stránke sú používané pluginy nasledujúcich poskytovateľov:

Facebook-Plugin, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Certifikácia podľa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Ďalšie informácie viď: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter-Plugin, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland.

Certifikácia podľa:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Ďalšie informácie viď: https://twitter.com/de/privacy

Google-Plugin, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Certifikácia podľa: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ďalšie informácie viď: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

         9. Používanie Google Analytics

(1) Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Služby Google Analytics využívajú „cookies“, čo sú textové súbory umiestňované vo vašom počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako užívatelia využívajú stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sú obvykle prenášané serveru Google v USA a uložené na tomto serveri. Pokiaľ je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google vopred redukuje vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude serveru Google v USA predávaná plná IP adresa a skrátená bude až na mieste. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google používať tieto informácie                          na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na kompilovanie správ o aktivite na stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich so stránkou a internetom prevádzkovateľovi stránky.

(2) IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v kontexte Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami Google.

(3) Používanie súborov cookie môžete odmietnuť zvolením príslušného nastavenia prehliadača, avšak berte na vedomie, že v takom prípade nebudete môcť používať plné funkcie tejto webovej stránky. Tiež môžete zamedziť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracovaní týchto údajov stiahnutím a inštalovaním pluginu prehliadača na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Táto webová stránka používa Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. Vďaka tomu sú        IP adresy ďalej spracovávané v skrátenej forme, takže možno vylúčiť osobnú súvislosť. Pokiaľ budú zhromažďované údaje osobné, budú ihneď vylúčené a osobné údaje budú ihneď vymazané.

(5) Používame službu Google Analytics pre analyzovanie a pravidelné skvalitňovanie našej webovej stránky. Môžeme tak skvalitňovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre vás ako užívateľov.        Pre výnimočné prípady, kedy sú osobné údaje prevádzané do USA, sa spoločnosť Google zaviazala dodržiavať dohodu o ochrane súkromia medzi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Právny základ pre používanie Google Analytics je uvedený v Článku 6 odst. 1. odd. 1 pís. f DS-GMO.

Osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované najneskôr po 14 mesiacoch.

(6) Informácie tretích strán: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky používania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html ,

Prehľad ochrany osobných údajov:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a prehlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

         10. Integrácia videí z YouTube

(1) Do našej on-line ponuky sme integrovali videá z YouTube, ktoré sú uložené                                      na http://www.YouTube.com a môžu byť prehrávané priamo z našej webovej stránky. Tieto videá sú integrované v „rozšírenom režime ochrany údajov“, t. j. žiadne údaje o vás ako užívateľovi nebudú predávané spoločnosti YouTube, pokiaľ videá neprehráte. Iba ak si videá prehráte, budú predávané údaje uvedené v odstavci 2. Na tieto údaje nemáme žiaden vplyv – možné iba s našimi vlastnými videami.

(2) Navštívením webovej stránky získa YouTube informácie, že ste mali prístup k zodpovedajúcej podstránke našej webovej stránky. Naviac sú prenášané údaje spomínané v bode V. tohto prehlásenia. Toto je nezávislé od toho, či YouTube poskytuje užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásený, alebo či takýto užívateľský účet neexistuje. Pokiaľ ste prihlásený účtom Google, budú vaše informácie priamo spojené s vaším účtom. Pokiaľ si neprajete byť spojený s vaším profilom                na YouTube, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. YouTube ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich pre účely zobrazovania reklamy, výskumy trhu a/alebo design svojich webových stránok orientovaný na dopyt. Toto vyhodnocovanie prebieha hlavne (i pri neprihlásených užívateľoch) pre poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov, na jej uplatnenie musíte kontaktovať spoločnosť YouTube.

3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaniu spoločnosťou YouTube nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov. Tu nájdete taktiež ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia pre ochranu súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a zaviazala sa dodržiavať dohodu o ochrane súkromia medzi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Právny základ pre používanie pluginov je uvedený v Článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

 

         11. Integrácia máp Google

(1) Na tejto webovej stránke používame mapy Google Maps. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na stránke a vám prináša možnosť využívať praktické vyhľadávacie funkcie.

(2) Navštívením webovej stránky získa Google informácie, že ste vyvolali zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Naviac sú prenášané údaje spomínané v bode V. tohto prehlásenia. Toto je nezávislé od toho, či Google poskytuje užívateľský účet, ku ktorému ste prihlásený, alebo či taký užívateľský účet neexistuje. Pokiaľ ste prihlásený účtom Google, budú vaše informácie priamo spojené s vaším účtom. Pokiaľ si neprajete byť spojený s vaším profilom Google, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. Google ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich pre účely zobrazovania reklamy, výskumy trhu a/alebo design svojich webových stránok orientovaný                na dopyt. Toto vyhodnocovanie prebieha hlavne (i pri neprihlásených užívateľoch) pre poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov, na jej uplatnenie musíte kontaktovať spoločnosť Google.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania poskytovateľom pluginu nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov tohto poskytovateľa. Tu nájdete taktiež ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia pre ochranu súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a zaviazala sa dodržiavať dohodu o ochrane súkromia medzi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Právny základ pre používanie pluginov je uvedený v Článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

 

         12. Záložky AddThis

1) Naše webové stránky obsahujú tiež pluginy AddThis. Tieto pluginy umožňujú vytvoriť záložky alebo zdieľať zaujímavý obsah s ďalšími užívateľmi. Prostredníctvom týchto pluginov vám ponúkame možnosť interagovať na sociálnych sieťach a s ďalšími užívateľmi, tak aby sme mohli skvalitňovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre vás ako užívateľov.

Právny základ pre používanie pluginov je uvedený v Článku 6 odst. 1 odd. 1 písm. f DS-GMO.

(2) Prostredníctvom týchto pluginov váš internetový prehliadač vytvára priame spojenie so servermi AddThis a vybranými službami sociálnych sietí alebo záložiek. Príjemcovia dostanú informácie o vašom prístupe k zodpovedajúcej webovej stránke našej on-line ponuky a údaje spomínané v bode V. tohto prehlásenia. Tieto informácie sú spracovávané servermi AddThis v USA. Keď odosielate obsah našej webovej stránky na sociálne siete alebo do bookmarkingových služieb, môže byť vytvorené spojenie medzi navštívením našej webovej stránky a vaším užívateľským profilom v príslušnej sieti. Nemáme žiadny vplyv na zhromažďované údaje a postupy spracovania údajov, a nie sme si ani vedomí plného rozsahu zhromažďovania údajov, účelu spracovania či doby uloženia. Tiež nemáme informácie o vymazávaní zhromaždených údajov poskytovateľom pluginu.

(3) Poskytovateľ pluginu ukladá vaše údaje ako užívateľské profily a používa ich pre účely zobrazovania reklamy, výskumu trhu a/alebo design svojich webových stránok podľa požiadaviek. Toto vyhodnocovanie prebieha hlavne (i pri neprihlásených užívateľoch) pre poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a pre informovanie iných užívateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto užívateľských profilov, na jej uplatnenie musíte kontaktovať príslušného poskytovateľa pluginu.

(4) Pokiaľ si neprajete zúčastniť sa tohto procesu, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti zhromažďovaniu údajov nastavením opt-out u cookies s budúcou platnosťou: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternatívne môžete nastaviť svoj prehliadač pre bránenie ukladania týchto cookies.

(5) Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a spracovania údajov poskytovateľom pluginu, ako i ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach ochrany súkromia môžete získať od: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

 

         13. Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje uchovávame – pokiaľ na tento účel neboli poskytnuté žiadne informácie – len po dobu, kedy je to nevyhnutné pre účely ich spracovania, alebo do odvolania vášho súhlasu. Pokiaľ je potrebné dodržať zákonné povinnosti uchovávania, doba uloženia u niektorých údajov môže byť až 10 rokov, bez ohľadu na účely spracovania.

Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial