Shopping cart

Close

No products in the cart.

Pripravili sme zoznam najčastejšie kladených dotazov. V prípade, že tu nenájdete odpoveď, napíšte nám svoj dotaz.

Bojím sa pracovať na živnostenský list. Radšej by som sa nechal zamestnať, je to „istejšie“.

Pri zamestnaní len ťažko ovplyvníte svoj príjem nad rámec stanoveného platu. Naším cieľom je rozvoj tímov a teda ľudí, ktorých bude práca baviť, budú úspešní a zarobia si. Výška Vášho zárobku záleží len na Vás a manažér je tu preto, aby Vám pomohol Váš úspech naštartovať. Ako obchodný konzultant máte v TIENS svoj pracovný plán, svoje pracovné miesto a máte k dispozícii všetky predajné pomôcky. Spolupracujete so svojím manažérom, ktorý Vám kedykoľvek poskytne pomoc a radu. Váš pracovný program je pevne stanovený a je vypracovaný na základe dlhodobej skúsenosti tak, aby sme Vás doviedli k úspechu.

Ako spolupráca funguje?

S každým novým obchodným konzultantom je uzavretá Zmluva o obchodnom zastúpení. Zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach. Po podpise zmluvy novým obchodným konzultantom sú obe vyhotovenia zmluvy odoslané na podpis za spoločnosť TIENS a následne po podpise je zaslané jedno vyhotovenie späť novému obchodnému konzultantovi. Jedno vyhotovenie teda dostanete Vy (obchodný konzultant) a jedno vyhotovenie dostane zastúpený, teda spoločnosť TIENS.

Ako môžem vypovedať Zmluvu o obchodnom zastúpení (zmluvu s distribútorom)?

Zmluva o obchodnom zastúpení je platná a účinná odo dňa podpisu obidvoma subjektmi, uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvu o obchodnom zastúpení je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto zmluvy pre porušenie povinností druhou zmluvnou stranou či písomnou výpoveďou i bez uvedenia dôvodu.

Aká je hlavná náplň práce obchodného konzultanta?

V súčasnej dobe prebiehajú predajné aktivity v teréne v rámci prezentácie výrobkov a služieb na základe Vášho pozvania. Väčšina distribútorov stále pracuje formou domácich prezentácií, keďže tento spôsob predaja je stále veľmi funkčný a mnohým obchodným konzultantom i zákazníkom vyhovuje a osobná skúsenosť je nenahraditeľná.

Musím si zabezpečiť produkty TIENS, aby som ich mohol/a predávať?

Práca pre spoločnosť TIENS nefunguje ako tzv. pyramídový predaj, tzn. v spoločnosti TIENS si nenakupujete tovar do zásoby a nevkladáte do neho peniaze, pokiaľ už tovar nie je skutočne predaný. Princíp predaja je založený na objednávkach zo skladu.

 

Nepoznám produkty TIENS, ponúkate nejaké školenie?

Samozrejme, že žiadny nováčik nemôže dôkladne poznať sortiment a kvalitu produktov. Samozrejmosťou je pre nových obchodných konzultantov zaškolenie. Poznať produkty spoločnosti TIENS a ich kvalitu je pre distribútorov nevyhnutnosťou. Všetci noví obchodní distribútori by mali prejsť školením, ktoré sa koná formou tréningov a seminárov v rámci celého Slovenska. Ako distribútor TIENS budete vždy o termínoch týchto akcií dopredu informovaný. Ochrannú ruku a podporu vo Vašich začiatkoch by Vám mal poskytnúť tiež Váš sponzor, ktorý Vás zaregistroval.

Nie som obchodný typ.

Pokiaľ si myslíte, že nie ste obchodný typ, nezostáva nič iné, len Vám povedať: Príďte a skúste to. Nejde o nič iné ako o komunikáciu s ľuďmi a Vy predsa s ľuďmi komunikujete každý deň a na každom kroku. Komunikácia je bežná záležitosť. Uvidíte, že sa za chvíľu budete cítiť ako doma. Naviac TIENS ponúka množstvo praktických tréningov a školení, kde Vám s predajnými schopnosťami pomôžu profesionáli.

Nie som manažérsky typ.

Manažérom sa stanete potom, ako absolvujete úspešnú kariéru obchodného konzultanta a splníte určené kritériá pre postup. Počas tohto obdobia získate veľa skúseností. Hoci sa teraz ako manažér necítite, je celkom možné, že zakrátko zistíte, že to je presne to, čo sa Vám hodí. V TIENS máte jedinečnú možnosť využiť kariérny postup podľa svojich schopností. TIENS Vám k tomu dodá potrebné nástroje i systém vzdelávania.

Ako si môžem zarobiť?

Zaujíma Vás, koľko si u nás v TIENS zarobíte?

Zjednodušene, zárobok Vám plynie z dvoch strán:

Percentá z Vašich osobných nákupov a zároveň z predajov Vašej štruktúry 20 – 48% (tzn. pod Vami zaregistrovaných ľudí a z ich aktivity).

A taktiež môžete mať zisk z predaja produktov TIENS koncovým zákazníkom, a to až do výšky 25%, čo predstavuje odporúčanú maloobchodnú cenu.

Môžem si privyrobiť na materskej, pri štúdiu alebo v dôchodku?

Áno, môžete. Ohľadom ďalších detailov Vám odporúčame obrátiť sa na Vášho daňového poradcu.

Akým spôsobom si zákazníci môžu zaobstarať výrobky TIENS?

Veľmi jednoducho. S Vašou pomocou si zadajú objednávku buď vo forme objednávkového listu a pošlú ho e-mailom, alebo uskutočnia objednávku online. Je tu tiež možnosť osobného odberu v agentúrnych skladoch TIENS alebo v centrálnom sklade v Bratislave.

Umožňuje TIENS zákazníkovi odstúpiť od kúpnej zmluvy a za akých podmienok?

Áno, a to vždy do 25. daného mesiaca, kedy bol uskutočnený nákup bez udania dôvodu. Ďalej z dôvodu reklamácie, ktorá sa riadi štandardne legislatívou Slovenskej republiky.

Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial